Hundföraren och tjänstehunden

Bevakningsföretags/väktares rätt att använda hund i bevakningstjänst

Hund som används i bevakningstjänst (väktarhund) får endast användas för skyddsändamål. Den är ett hjälpmedel och ett komplement till väktaren. Väktarhund får inte användas för eftersök av person, för bombsök och inte heller som s.k. ensamarbetande hund (stakethund). Hund får inte medföras eller användas förrän den dels godkänts vid prövning och därefter godkänts utav länsstyrelsen för användande i bevakningstjänst. Bevakningsföretaget avgör när godkänd hund skall få medföras eller användas i bevakningstjänst.

En väktarhund måste besitta många kunskaper och kunna ha rätt sinneslag för tjänsten, vi har dock inte samma krav som polisens tjänstehundar men där är också en ganska stor skillnad i på våra arbetsuppgifter.

För att en hund skall kunna bli väktarhund så måste den först lämplighetstestas och den testen utförs i vårt fall utav polisen i Revinge. Om hunden klarar l-testen (som kan se ut som protokollet nedan) så får man börja träna hunden mot väktarens krav.


Krav på hundföraren

Vägen till att bli hundförare är inte helt enkel. Oftast består den utav ett antal tjänsteår innan man kommer ifråga för att bli, eller erbjudas, en tjänst som hundförare. Minimikravet (beror givetvis på företaget, men företag med lite självaktning har iaf krav) är 2 års tjänstgöring som väktare (heltidsanställd utryckningsväktare el motsv) innan man utvecklar det hela till att gå på hunderiet! Anledningen är att det tar tid innan man har tagit till sig alla rutiner, erfarenheter och fått förståelse för bevakningsbranchen. Efter ca 2 år så bör man ha fått så pass mycket erfarenhet så man kan gå vidare och träda in i hundvärlden.

Har man inte rutiner och erfarenheter för att vara väktare så skall man inte dra på sig ännu fler problem genom att bli hundförare, de problem du inte kan lösa innan dess löser du definitivt inte med en bettvillig hund i sträckt koppel heller!

Själva rekryteringen går oftast till på så sätt att väktaren framför intresse till sin hundsamordnare eller till en hundförare att man önskar deltaga på en hundträning, därefter så bjuds man in till densamma och får där träffa dom andra i hundgruppen. Efter några träningar så kommer det en förfrågan om man fortfarande är intresserad utav hunderiet, om så är fallet så blir man en hundföraraspirant. Man får då deltaga i träningarna, oftast som figurant, och under tiden så letar man efter en lämplig hund till den berörda väktaren. Man har oftast en prövotid på 3-6 månader innan man tar in en lämplig hund och när man väl fått denna så börjar man träna som dom övriga hundförarna. Oftast så får man testa ett par hundar innan man har hittat rätt. Därefter är det träning med stort T som gäller, och först när man har genomfört RPS tjänstgöringsprov med godkänt resultat så är man hundförare! Det är även då man, efter det att man fått länsstyrelsens godkännande, får lov att ha hunden med sig i tjänstebilen för första gången!
En hund kan vara godkänd för prövotid men då skall hundföraraspiranten medföra länsstyrelsens tillstånd tillsammans med väktarleg!

Hundar som inte är godkända av länsstyrelsen är under alla omständigheter förbjudna i tjänstebilar!

När vi startade firman så ställde vi följande minimikrav på vårt folk och det utav den erfarenhet vi fått med åren:

 • Minst 23 år.
 • Ödmjuk (hellre lyssna än prata).
 • Minst 2 år som heltidsanställd, gärna som utryckningsväktare.
 • Vu 1, Vu 2 och hundförarutbildning
 • Hunden skall ägas av väktaren själv.

 • Kraven vi väktare har att inrikta oss på är att få hunden till att klara av följande:

         
   
 • Linförighet

 • Framförgående

 • Platsliggning

 • Skottfasthet

 •  
 • Inkallning
 • Hopp över hinder
 • Dolt överfall
 • Transport av gripen gm
 • Linförighet, syftar till att få hunden till att gå i fot och utan sträckt koppel. Hundens bog får inte vara framför din vänstra fot vare sig när den går eller sitter ner. Kommandot ”Fot” innebär INTE att hunden får gå utan kommandot betyder ”titta på mig för nu händer snart något”. Hunden skall vara följsam hur du än går, skall nästa sitta som gjuten mot ditt vänstra ben oavsett om du svänger mot höger, vänster eller gör helt om. Så fort du gör ett halt så skall hunden sitta. Man kan säga att hunden ”går för att få sätta sig”.

  Framförgående, syftar till att hunden skall gå framför dig i full koppellängd. Kopplet får inte vara så sträckt så att du måste hålla tillbaks hunden. På kommando skall hunden ”ställa sig” och på kommando igen uppta framförgåendet. Detta kan man använda exempelvis när man skall ta sig förbi trånga passager.

  Platsliggning, syftar till att få hunden till att stanna kvar på plats medan föraren går 50 meter ifrån platsen. Efter 3-4 minuter så skjuter man 5 skott för att kontrollera skottfastheten. Hundarna får inte under några omständigheter flytta sig ifrån platsen förrän det att föraren kommit fram till hunden och kommenderat ”fot”.

  Inkallning, syftar till att få hunden att komma till föraren så fort som möjligt. Man sätter hunden på ett ”sitt” kommando, lämnar därefter platsen, går iväg 50 meter och på kommando kallar man in hunden på typ ”Arko hit”. Hunden skall då springa så fort som möjligt och sätta sig på rätt sida om föraren utan krusiduller. Hunden skall in till sidan så det bara visslar om det.

  Hopp, syftar till att få hunden till att susa över ett en meters hinder utan att slå i med tassarna. Man sätter hunden bredvid sig och sedan kommenderar man ”hopp” varpå hunden skall hoppa över hindret och sätta sig på andra sidan.

  Överfall, min akilleshäl. Det viktigaste momentet utav dom alla. Syftar till att se så att väktarhunden kan fylla sin viktigaste funktion, dvs att avvärja ett dolt överfall. Man sätter hunden på ett ”fot”-kommando, går den anvisade sträckan (oftatst längst en husvägg) med hunden på fot, när figuranten dyker upp runt hörnan kommenderar man ”revir” och släpper kopplet. Hunden skall då gå i fullt angrepp och fylla hela hundkäften av figurantens (förhoppningsvis) skyddsärm. När hunden sitter bra kommenderar man loss hunden ifrån figuranten. Sätter hunden, flyttar tillbaks figuranten en meter, ber honom lyfta ärmarna över huvudet, går RUNT hunden och bak figuranten. Avvisiterar honom, tar ner ärmarna, går tillbaks till hunden och påbörjar en transport. Hunden skall gå hos dig under hela transporten och inte springa och tjuvnypa figuranten både här och där under transporten.

  Om hunden/ekipaget klarar allt detta med sämst en 5:a (max poäng per moment är 10) i poäng så är hundekipaget godkänt för tjänstgöring. Provet utför man en gång om året, och alla hundförare oavsett företag måste genomföra det.


  Lämplighetstest för Arko

       
  Kennel: Medeba´s Namn: Arko Datum: 001127 Revinge
  Ras: Schäfer Födelse: 97-10-12 Kön: Hane
       
  Tillgänglighet Tillgänglig, öppen Tar kontakt när anledning finnes.
  Kamplust Måttlig Större jakt än social, minskar i mörker och vid beröring.
  Temperament Livlig Uppmärksam
  Skärpa Liten Svarar efter hand
  Försvarslust Obetydlig Backar, ger upp
  Nervkonstitution Måttlig, nervfast Något svårt med avreaktion
  Hårdhet Något vek Minnesbilder oftast utan undvikande
  Dådkraft Liten Hjälp med de flesta situationerna
  Skottfasthet Skottfast Naturlig reaktion
       

  En öppen hund med livligt temperament. Har sin drivkraft i kamplusten som troligen kan modifieras uppåt. Löser det mesta med husses stöd. Verkar miljöstark. Räcker inte till för polistjänst. Kan prövas för väktartjänst.

   

  Om ni som väktare nu är på väg att köpa en tjänstehund så se helst till att den är lämplighetstestad innan ni köper den. Om hunden är l-testad och testen ser ut som ovan så skall ni veta att chanserna för att få igenom hunden är begränsade. Även om ni får igenom hunden vid uppkörningen, vågar ni chansa på att hunden pallar för ett hot i en mörk miljö? Ta inte den chansen utan satsa hellre lite mer pengar på något som håller måttet. Om polisen gjort lämplighetstesten och dömt ut hunden så lita på dom! Dom har ytterst sällan fel!

   

  Arko, schäferhund

   

  Väktarprov för hundekipage

   

  Så här såg Arkos väktarprov ut, kika gärna på lämplighetstesten ovan och jämför med väktarprovet!

   
  Linförighet   9
  Framförgående   7
  Platsliggning   10
  Skottfasthet   10
  Inkallning   8 (tog en lov bakom föraren)
  Hopp   7 (islag)
  Överfall   7 (lite tunt)
  Transport   6